Christmas Party on Dec 23rd
Santa Parade and Christmas Carol songs by local choirs. Skits, Cinematic Dances and Music. KANE Membership Drive.Kerala style grand traditional Christmas Dinner and Cakes.
Movie: Punyalan Private Ltd on Sat, Dec 2nd 2pm
Toggle Bar


 1. SAMEEKSHA
 2. BLOGS
 3. VIDEOS
 4. PHOTOS

ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് മലയാളികളുടെ സർഗചേതനയെ തൊട്ടുണർത്താൻ KANE  ഒരുക്കുന്ന കലാസാംസ്കാരിക സാമൂഹിക പ്രസിദ്ധികരണം.

സമീക്ഷ 

നിങ്ങളുടെ കൃതികൾ (English & Malayalam) (ചെറുകഥകൾ, കവിതകൾ, കാർട്ടൂണുകൾ, ചിത്രങ്ങൾ, നുറുങ്ങുകൾ) എല്ലാം പ്രസിദ്ധികരിക്കുവാനും, അതു വഴി ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് മലയാളികൾക്കും , ഒപ്പം KANE Website വഴി ലോകമെമ്പാടും ഉള്ള  മലയാളികൾക്കും വായിച്ചാസ്വദിക്കുവാനും ഈ  പ്രസിദ്ധികരണം വഴി അവസരം ഒരുങ്ങുന്നു.

നിങ്ങളുടെ കൃതികൾ  ഞങ്ങൾക്ക് ഇ-മെയിൽ ചെയ്യു : sameeksha@kaneusa.org 

 • Sameeksha 2008 May
 • Sameeksha 2010 May
 • Sameeksha 2011 December
 • Sameeksha 2009 December
 • Sameeksha 2008 December
 • Sameeksha 2010 December
 • Sameeksha 2008 September
 • Sameeksha 2007 December
 • Sameeksha 2009 May
 • Sameeksha 2009 September
Previous Next
Filename Size
An Adobe Acrobat file SameekshaChristmasEditionDecember2007 3.08 MB
An Adobe Acrobat file SameekshaChristmasEditionDecember2008 3.79 MB
An Adobe Acrobat file SameekshaChristmasEditionDecember2009 4.39 MB
An Adobe Acrobat file SameekshaChristmasEditionDecember2010 6.43 MB
An Adobe Acrobat file SameekshaChristmasEditionDecember2011 2.29 MB
An Adobe Acrobat file SameekshaOnamEditionSeptember2009 4.13 MB
An Adobe Acrobat file SameekshaSeptember2008 4.56 MB
An Adobe Acrobat file SameekshaSpringEditionMay2008 1.47 MB
An Adobe Acrobat file SameekshaSpringEditionMay2009 4.59 MB
An Adobe Acrobat file SameekshaSpringEditionMay2010 3.42 MB

BLOGS

Coming soon!

KATADI ♦കാറ്റാടി

Kane Arts & Talents Aspiring Division Infusers

ഉടൻ വരുന്നു

VIDEOS

Coming soon!

KATADI ♦കാറ്റാടി

Kane Arts & Talents Aspiring Division Infusers

ഉടൻ വരുന്നു

PHOTOS

Coming soon!

KATADI ♦കാറ്റാടി

Kane Arts & Talents Aspiring Division Infusers

ഉടൻ വരുന്നു

Subscription

Please enter your name and e-mail to subscribe to our website updates.
Go to top